سپتیـامـا
آینده را سـاختن به ز با آینده ساختن
وقتی استهلاک شدید این ماشین های ون سبز رنگ چینی تازه وارد رو می بینم، یاد اون جمله معروق منسوب به انگلیسی ها می افتم که میگه، ما اونقدر ثروتمند نیستیم که جنس ارزان بخریم. البته ظاهرا آنقدرها هم برای راننده ایرانی، ارزان تمام نشده. خوش به حال اهالی اتاق و صبحانه.نوشته شده در تاریخ دوشنبه هجدهم مردادماه سال 1389 توسط سپتیاما