سپتیـامـا
آینده را سـاختن به ز با آینده ساختن
سعی نکن چیزی که نیستی باشی ، از توانمندیهایت لذت ببر
کارل گوستاو یونگ


به سایت ارزشمند زیر  برای تعیین تیپ شخصیتی خود بر اساس آزمون میرز- بریگز (MBTI) مراجعه نمایید:


بعد از انجام تست شخصیت خویش، سایر لینک های سایت مانند تیپ ها و جدول روابط را نیز ببینید.
اطلاعات تکمیلی را در آینده نزدیک ارائه خواهم داد. البته اطلاعات مرتبط بر روی اینترنت فراوان است و نیازی به انتظار برای درج اطلاعات من نیست.نوشته شده در تاریخ یکشنبه هفدهم مردادماه سال 1389 توسط سپتیاما