سپتیـامـا
آینده را سـاختن به ز با آینده ساختن

شیرین تر از آنی به شکر خنده که گویم


ای خسرو خوبان که تو شیرین زمانی


این عید بر شما مبارک باد
سپتیامانوشته شده در تاریخ دوشنبه چهارم مردادماه سال 1389 توسط سپتیاما