سپتیـامـا
آینده را سـاختن به ز با آینده ساختن
ای روی تو مهر عالم آرای همه
وصل تو شب و روز تمنای همه
گر با دگران به از منی وای به من
ور با همه کس همچو منی وای همهولادت حضرت قائم علیه السلام بر شما مبارک بادنوشته شده در تاریخ دوشنبه چهارم مردادماه سال 1389 توسط سپتیاما