سپتیـامـا
آینده را سـاختن به ز با آینده ساختن

        در ادامه بحث پیرامون برنامه ریزی به بحث پیرامون ویژگی های گرایش ارتجاعی یا Reactive می پردازیم:

-        عدم رضایت از شکل موجود پدیده­ ها و عدم رضایت از مسیری که این پدیده­ ها طی می­کنند؛

-        علاقه به شکل گذشتة پدیده ­ها؛

-        جلوگیری از تغییرات مناسب و میانجی؛

-        در حسرت گذشته؛

-        شنا بر خلاف موج برای بازگشت به گذشته؛

-        دشمنی با تکنولوژی زیرا دلیل عمده تغییر است؛

-        متدولوژی مشابه با رویکرد عصر ماشین، یافتن علل و سرکوب یا خاموش کردن آن تا مسأله نابود شود؛

-        (معمولاً) حمایت از هنرها و علوم انسانی؛

-        پرداختن به انسان­ها و ارزش ­ها؛

-        تمایل به تفکر کیفی تا تفکر کمّی؛

-        رجوع به سوابق برای یافتن پاسخ ­ها به جای آزمون­ های علمی؛

-        سنجش دانش، فهم و خرد با سن و سال ؛ تجربه بهترین آموزگار؛

-        سازماندهی به روش استبدادی پدرمآبانه؛

-        سازمان­ ها مشابه ماشین؛

-        مدیریت به روش دیکتاتوری هدف­ ها- دیکتاتوری وسیله­ ها؛

-        اداره سازمان از بالا به پایین و برنامه­ ریزی از پایین به بالا؛

-        آغاز برنامه­ ریزی توسط یک مدیر اجرایی؛

-        برخورد با مسأله­ ها به صورت جداگانه نه به صورت سیستمی (از دست رفتن ویژگی­ های ضروری کل و بسیاری از ویژگی­ های پراهمیت)؛

-        برنامه­ ریزی؛ حق انحصاری مدیریت؛

-        عدم دخالت دادن برنامه­ ریزان حرفه ای و انسان­ های مرتبط و ذینفعان؛

-        برنامه­ ریزی؛ موضوعی تشریفاتی؛

-        داشتن احساس و احترام برای تاریخ و تجارب قبلی؛

-        برخوردار از احساسی از مداومت و دوری از تغییر درک نشده؛

-        ایجاد احساس امنیت و ثبات برای کسانی که تحت تأثیر قرار گرفته­ اند؛

-        مشغول به برنامه­ ریزی تاکتیکی (انتخاب وسیله­ ها و هدف­ های کوتاه مدت برای رسیدن به اهداف میان مدت از پیش تعیین شده یا تحمیل شده از بالا یا بطور قراردادی پذیرفته شده).

در پست بعدی به شرح فهرست واری از ویژگی های برنامه ریزی غیرفعال می پردازیم.
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه دوم اردیبهشتماه سال 1389 توسط سپتیاما