سپتیـامـا
آینده را سـاختن به ز با آینده ساختن


تصویر کاریکاتورنوشته شده در تاریخ پنجشنبه بیست و ششم آذرماه سال 1388 توسط سپتیاما