سپتیـامـا
آینده را سـاختن به ز با آینده ساختن
STOPنوشته شده در تاریخ یکشنبه هشتم آذرماه سال 1388 توسط سپتیاما