سپتیـامـا
آینده را سـاختن به ز با آینده ساختن

هیات وزیران به منظور حمایت از فعالیت‌های تجارت الکترونیکی، استقرار،‌ پیاده سازی و توسعه تجارت الکترونیکی در کشور و بنا به پیشنهاد مشترک وزارت بازرگانی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری، اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی را تصویب کرد که‌این اساسنامه از سوی معاون اول ریاست جمهوری برای اجرا ابلاغ شد.به گزارش ایلنا‏، براساس‌این اساسنامه، به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون تجارت الکترونیکی ( مصوب 1382)، استقرار، ‌پیاده‌سازی و توسعه تجارت‌الکترونیکی درکشور با استفاده از استانداردهای ملی و بین‌المللی و با عنایت به فرهنگ‌ایرانی و اسلامی‌و حمایت از فعالیت‌های تجارت الکترونیکی و ارتقای سطح کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات دراقتصاد و بازرگانی،‌ مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ‌از تجمیع مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات، مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه و کمیته ادیفکت‌ تشکیل و تمامی‌ وظایف، اختیارات و دارایی‌ها، تعهدات و نیروی انسانی وزارت بازرگانی در حوزه تجارت الکترونیکی و مراکز یاد شده به مرکز منتقل می‌شود. بر‌این اساس، ‌مرکز توسعه تجارت الکترونیکی دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و به صورت موسسه دولتی وابسته به وزارت بازرگانی خواهد بود و با رعایت قوانین و مقررات مربوط و‌این اساسنامه اداره می‌شود که وظایفی چون برنامه‌ریزی، ارائه راهکارها، پشتیبانی و نظارت به منظور بهره‌برداری از بسترهای راهبردها و نوآوری تجارت الکترونیکی در سطح کشور، ارائه تسهیلات و حمایت از‌ایجاد توسعه زیرساخت‌های فنی، سرمایه انسانی، قانونی، حاکمیتی و امنیتی توسعه تجارت الکترونیکی، توسعه فعالیت‌های تدارکاتی و معاملاتی به صورت تجارت الکترونیکی، استاندارد سازی فعالیت‌های اطلاع‌رسانی تجاری، حمایت از گسترش بازارهای داد و ستد الکترونیکی، ساماندهی فعالیت‌ایستگاه‌های تجارت الکترونیکی کشور، فراهم سازی زمینه تعاملات ملی و بین‌المللی در تجارت الکترونیکی، همکاری و تعامل با مراجع و سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای ذی‌ربط و ارائه خدمات صدور گواهی الکترونیکی کشور را بر عهده دارد.
بر اساس‌این اساسنامه، به منظور تعیین سیاست‌های تجارت الکترونیکی کشور و کارگروهی متشکل از وزیر بازرگانی (رییس کارگروه)، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر راه و ترابری، وزیرصنایع و معادن، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و سه نفر صاحب نظر درامور تجارت الکترونیکی که توسط رییس‌کارگروه تعیین می‌شوند‌، تشکیل خواهد شد.

مرجع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 1931
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه هفتم آبانماه سال 1388 توسط سپتیاما