سپتیـامـا
آینده را سـاختن به ز با آینده ساختن
یك كارشناس بازار سرمایه تشریح كرد
مزیت‌های چهار گانه استراتژی سرمایه‌گذاری تطبیقی در شركت‌های بیمه

یك كارشناس بازار سرمایه استراتژی‌های 4گانه سرمایه‌گذاری تطبیقی را تشریح كرد.
«فراز مسافری‌راد» گفت: چیزی كه در وهله اول از بیمه به ذهن متباتر می‌شود ریسك و پوشش ریسك است، اما امروزه حوزه فعالیت شركت‌های بیمه از پوشش ریسك و كنترل ریسك فراتر رفته و وارد حوزه‌های سرمایه‌گذاری شده است.

به طوری‌كه حتی شركت‌های بیمه در سطح بین‌المللی اقدام به خرید و تركیب ابزارهای مالی مشتقه جهت كنترل ریسك‌ها كرده و از بازیگران مهم بازارهای مالی به شمار می‌روند. وی ادامه داد: فعالیت‌های موسسات بیمه از جنبه‌هایی شبیه بانك‌ها و موسسات سرمایه‌گذاری دارد. از سوی دیگر فعالیت‌های بیمه‌گری كه عمدتا مربوط به انتقال ریسك است در حوزه فعالیت‌های بانكداری و سرمایه‌گذاری و با توجه به ابزارهای موجود صورت می‌پذیرد ولی نوع فعالیت‌های فوق در شركت‌های بیمه منحصر به فرد است.
در مجموع از تركیب سه نهاد مالی مورد اشاره نهادهای مالی دیگری به وجود می‌آیند كه دارای ویژگی‌های منحصر به فردی هستند.
تركیب سه نهاد مالی و تولد نهادهای مالی جدید
مسافری‌راد ادامه داد: از تركیب موسسات بیمه با بانك‌ها، بانك بیمه (Bancassurance) به وجود می‌آید كه قابلیت‌های جذب منابع از طریق شعب بانكی را دارا بوده و در پرداخت خسارات نیز می‌توانند از منابع بانكی استفاده كنند. همچنین از تركیب نهادهای سرمایه‌گذاری با شركت‌های بیمه نیز انواع صندوق‌ها بوجود می‌آیند. در صندوق‌های سرمایه‌گذاری هدف سرمایه‌گذاری جهت انتفاع بیشتر صاحبان صندوق است، اما در شركت‌های بیمه و صندوق‌های مربوط به آن هدف اصلی سرمایه‌گذاری به منظور پوشش خسارات بیمه‌گران است.

به گفته وی تركیب دیگری از نهادهای مالی فوق تركیب بانك‌ها با نهادهای سرمایه‌گذاری است كه تشكیل بانك‌های سرمایه‌گذاری (Investment banks) را می‌دهند. وظایف نهاد‌های مالی فوق مربوط به تجهیز منابع و مشاوره در زمینه سرمایه‌گذاری بوده و نقش مشاور در زمینه عرضه‌های اولیه اوراق بهادار، تضمین و قیمت‌گذاری آنها را نیز برعهده دارند.
مسافری‌راد افزود: بنابراین منابع خوب و ارزان قیمتی برای سرمایه‌گذاری وجود دارد، اما این شركت‌ها برای سرمایه‌گذاری‌های خود باید از استراتژی سرمایه‌گذاری مناسبی استفاده كنند؛ چراكه همواره باید مقدار كافی از دارایی‌های سریع‌المعامله خود را جهت پرداخت دیون نگهداری كنند.
مشكلات پرتفوگردانی بیمه‌ها
وی در خصوص مشكلات اداره پرتفوی سرمایه‌گذاری‌های شركت‌های بیمه گفت: برخی شركت‌های بیمه به سبب هزینه‌های اداره و نگهداری پرتفوی سرمایه‌گذاری، مدیریت پرتفوی سرمایه‌گذاری خودرا برون سپاری (Out source) كرده و برخی نیز كه قابلیت‌ها و منابع بیشتری دارند، اقدام به تاسیس واحدهای سرمایه‌گذاری و مدیریت پرتفوی سرمایه‌گذاری می‌كنند. به گفته مسافری‌راد مشكل اصلی در اداره پرتفوی سرمایه‌گذاری‌های شركت‌های بیمه كشور این است كه در زمان برون سپاری پرتفوی سرمایه‌گذاری‌ها بین مدیران سرمایه‌گذاری و شركت‌های بیمه تضاد منافع ایجاد می‌شود، چراكه اولویت اول مدیران، سرمایه‌گذاری در صنایع و اوراق بهادار با بازده بالاتراست كه با افزایش بازده صندوق خود كارمزد و درآمد بالاتری دریافت می‌كنند.
این كارشناس دومین مشكل را مدیریت پرتفوی سرمایه‌گذاری‌ها توسط شركت‌های بیمه دانست و گفت: اداره پرتفوی سرمایه‌گذاری توسط شركت‌های بیمه مستلزم هزینه‌های كارشناسی و مدیریت بالایی است كه از عهده شركت بیمه خارج است و در بعضی موارد توجیه اقتصادی و مالی ندارد. مسافری‌راد افزود: كارشناسان فعال در بخش مدیریت سرمایه‌گذاری شركت‌های بیمه باید به گونه‌ای سرمایه‌گذاری كنند كه سرمایه‌گذاری‌ها از یك جریان نقد متناوب و منطبق با زمان پرداخت خسارت برخوردار باشد.
استراتژی سرمایه‌گذاری تطبیقی
این كارشناس بازار سرمایه در بخش دیگری از اظهارات خود استراتژی سرمایه‌گذاری تطبیقی را مدنظر قرار داد و ادامه داد: استراتژی‌های تطبیقی توسط دارایی‌ها با درآمد ثابت اجرا می‌شوند. علاوه بر سپرده‌های بانكی اصلی ترین دارایی‌ها با درآمد ثابت در ایران شامل اوراق مشاركت (معمولا 5 ساله)، گواهی سپرده یك ساله، اوراق مشاركت شركتی، واحد سرمایه‌گذاری (Unit) صندوق‌های مشترك سرمایه‌گذاری است.
مسافری‌راد افزود: اگر چنین پرتفوی سرمایه‌گذاری برای شركت‌های بیمه وجود داشته باشد، این شركت‌ها می‌توانند از توانایی پرداخت تعهدات خود اطمینان حاصل كرده و ضمن پوشش ریسك‌های بیشتر درآمد‌های خود را افزایش دهند.
سه نكته كلیدی برای استفاده از استراتژی
وی در ادامه به سه نكته كلیدی برای استفاده از استراتژی سرمایه‌گذاری تطبیقی اشاره كرد و گفت: اولین نكته زمان پرداخت خسارت است. لزوم تطبیق عایدات حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها با خسارات پرداختی توسط بیمه‌گر، مساله و ایده اصلی طرح استراتژی فوق است.
وی طبیعت پرداخت خسارت را دومین نكته مهم برشمرد و گفت: در نتیجه تورم به ویژه در ایران، بحران‌ها و دوره‌های ركود و رونق اقتصادی، پرداخت خسارات به ویژه در بیمه‌نامه‌هایی كه مدت آنها بیش ازیك سال است با مشكلاتی همراه خواهد بود. بنابراین در تصمیمات سرمایه‌گذاری باید نرخ تورم مورد انتظار و دوره‌های اقتصادی مد نظر قرار گیرد.
مسافری‌راد با اشاره به اینكه نرخ ارز پرداخت خسارت سومین عامل اصلی برای استفاده از استراتژی سرمایه‌گذاری تطبیقی است، خاطرنشان كرد: نرخ ارزی كه خسارات با آن پرداخت می‌شود نیز می‌تواند تطابق خسارات پرداختی با عایدات حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها را برهم زند. بنابراین عایدات حاصل از سرمایه‌گذاری باید با نرخ ارز پرداخت خسارت مطابق باشد. این تطابق می‌تواند به دو صورت‌ مختلف انجام پذیرد.
كاربرد و اهداف استراتژی‌های تطبیقی
«مسافری‌راد» ادامه داد: در راه اندازی رشته‌های جدید بیمه، در صورتی كه شركت‌های بیمه از استراتژی‌های تطبیقی استفاده كنند می‌توانند علاوه بر دخیل كردن ریسك‌های مورد‌های بیمه و با توجه به نوع قرارداد بیمه و وجوه حاصل از حق بیمه‌های دریافتی نرخ‌های حق بیمه رقابتی‌تری را ارائه كنند.
وی ادامه داد: شركت‌ها می‌توانند استراتژی‌های سرمایه‌گذاری مناسب‌تری را متناسب با حق بیمه‌های دریافتی و رشته‌های مورد فعالیت انتخاب كنند. همچنین، مزیت دیگر استفاده از استراتژی‌های تطبیقی در رشته‌های جدید بیمه، آن است كه امكان تطبیق بهتر عایدات حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها با خسارات پرداختی را بهتر مهیا می‌كند.  این كارشناس بازارسرمایه با اشاره به اینكه استراتژی‌های سرمایه‌گذاری تطبیقی قابلیت استفاده جهت توسعه فعالیت‌ها و رشته‌های جاری بیمه را نیز دارند، ادامه داد: در درجه اول این استراتژی‌ها موجب ‌می‌شوند تا شركت‌های بیمه قادر به پذیرش ریسك‌های بیشتر و انعقاد قرارداد‌های جدید بیمه‌ای شوند و رشته‌های جاری بیمه خود را توسعه دهند. همچنین شركت‌های بیمه این قابلیت را پیدا می‌كنند كه نرخ‌های حق بیمه رشته‌های جاری بیمه را تعدیل كرده و رقابتی تر كنند.
مزیت‌های 4گانه استراتژی‌های سرمایه‌گذاری تطبیقی
«مسافری‌راد» برخی از مزایای استفاده از استراتژی‌های سرمایه‌گذاری تطبیقی در بیمه‌های عمر را مدنظر قرار داد و گفت: در صورت استفاده از این استراتژی‌ها، زمان پرداخت تعهدات و مقدار جریان نقدی سالانه در بیمه‌نامه‌های منعقده مشخص می‌شود، حق بیمه‌های دریافتی میزان پرداخت‌ها را پوشش می‌دهند، میزان خسارات پرداختی مشخص شده و در نهایت الگوی پرداخت خسارات قابل تعیین می‌شود.دنبالک ها: مرجع: روزنامه دنیای اقتصاد،
نوشته شده در تاریخ یکشنبه دوازدهم مهرماه سال 1388 توسط سپتیاما